PODPORA

Ochrana emailů proti spamu

Na všech našich mail serverech je nastavena ochrana proti spamu. Mail servery jsou nastaveny tak, že při přijímání emailů kontrolují a hodnotí každý jeden email. Při kontrole se zohledňuje mnoho faktorů, na základě kterých mail server rozhodne, zda se jedná o spam nebo ne.

Modul, který tuto kontrolu zajišťuje se jmenuje SpamAssassin. Tento modul je aktivní pro všechny emailové schránky. V případě potřeby si můžete nastavení tohoto modulu pro jednotlivé emailové schránky upravovat podle potřeby. Do nastavení modulu se dostanete přes rozšířenou správu emailových schránek, která je dostupná ze Zákaznické zóny. V seznamu emailových schránek při požadované emailové schránce kliknete na odkaz SpamAssassin.

Co všechno je možné nastavit:

  • Aktivovat a deaktivovat celý modul SpamAssassin
  • Nastavit text, který se přidá do předmětu emailu pokud se vyhodnotí že jde o spam.
  • Přesunout spam do složky Junk.
  • Nastavovat úroveň skóre.
  • Blokovat emaily podle jazyka.
  • Povolovat a zakazovat konkrétních odesílatelů nebo příjemců (whitelist, blacklist)