PODPORA

Jak mohu změnit svůj webhostingový balíček?

Pro změnu webhostingového balíčku je třeba poslat požadavek emailem na naši podporu.

Pokud se jedná o změnu balíčku z levnějšího na dražší, tak Vám zašleme výzvu k úhradě na doplatek za dražší program. Doplatek se vypočítá jako poměrná část ceny nového balíku od data požadavku na změnu po datum, dokdy máte uhrazenou webhostingovou službu a odečte se od něj částka, kterou jste již uhradili za původní balík.
Pokud se jedná o změnu dražšího balíčku na levnější, bude změna balíku provedena ihned po skončení platnosti původního balíku.